ثبت تغییرات در شرکت سهامی خاص

تاریخ بروز رسانی مطلب :‌ 1396-09-25

ثبت تغییرات در شرکت سهامی خاص : در کل شرکت های سهامی خاص بعد از به ثبت رسیدن به دلایل مختلف ، نیاز به یک سری تغییرات در ساختار همچنین تغییر در اساسنامه های خود دارند که برای ثبت تغییرات شرکتها ، باید مراحل قانونی خود را با ارائه مدارک مختلف به اداره ثبت شرکتها طی نماید . عمده تغییرات شرکت سهامی خاص عبارت است از  :  افزایش سرمایه – کاهش سرمایه – نقل و انتقال سهام – تغییر موضوع – تغییر محل شرکت – انحلال شرکت – تاسیس شعبه – انتخاب یا تغییر اعضاء هیئت مدیره –  انتخاب یا تغییر بازرس –  انتخاب یا تغییر صاحببین امضاء مجاز . در ادامه به بررسی نحوه ثبت تغییرات شرکتها و همچنین مدارک آن می پردازیم . 

ثبت تغییرات در شرکت سهامی خاص

برای هر کدام از نوع تغییرات شرکتها باید مراحل و مدارک ذیل را تهیه و به سازمان ثبت شرکت ها ارسال نماییم .

افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص

قسمت الف : روش افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص

با صدور سهام جدید یا بالا بردن مبلغ اسمی سهام می توان سرمایه شرکت را افزایش داد . افزایش سهام در شرکت های خاص از طرق زیر امکان پذیر می باشد :

الف – پرداخت نقدی اسمی سهام یا مبلغی که برای افزایش سرمایه منظور شده است . برای افزایش نقدی سهام ارائه گواهی بانکی با رعایت ماده ۱۸۴ به همراه مداکی که در ذیل آورده می شود الزامی است .

ماده ۱۸۴  : وجوهی که به حساب افزایش سرمایه تادیه می‌شود باید در حساب سپرده مخصوصی نگاهداری شود. تامین و توقیف و انتقال وجوه‌مزبور به حساب‌های شرکت ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه شرکت .

ب – مطالبات حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید تبدیل می شود . برای این منظور رعایت مواد ۱۷۵ تا ۱۸۷ قانون تجارت الزامی می باشد. همچنین ورقه خرید سهم توسط طلبکارانی که مایل به پذیره نویسی می باشند باید تایید گردد .

برای مطالبات حال شده تبدیل به سهام شده رعایت ماده ۱۷۹ ورقه سهام نیز الزامی بوده و در موقع ارائه مدارک مورد نیاز برای افزایش سهم به سازمان ثبت شرکت ها باید لیست کامل بستانکاران که مطالبات آنها تبدیل به سهام شده تهیه و رونوشت آن به همراه سایر مدارک مورد نیاز اشاره شده در ذیل به سازمان ثبت شرکت ها ارائه شود .

 

ج – افزایش سرمایه شرکت با انتقال سود حاصله ، عایده یا اندوخته شده از اضافه ارزش سهام جدید که هنوز تقسیم نشده است.

در این حالت کلیه سود و اندوخته قانونی شرکت از اضافه ارزش سهام جدید و بر اساس ماده ۱۶۰ قانون تجارت به هر یک از سهامداران تعلق می گیرد. در این راستا صورتجلسه هیئت مدیره به همراه مدارک ذیل به اداره ثبت شرکت ها تسلیم می شود.

 

د – افزایش سرمایه از محل تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیر نقد

افزایش سرمایه از طریق تادیه غیر نقد فقط در شرکتهای سهامی خاص امکان پذیر می باشد .با عنایت به ماده ۱۸۳ قانون تجارت چنانچه مجمع با ورود آورده های غیر نقدی سهامداران یا افراد دیگر برای افزایش سرمایه موافقت نماید با رعایت ماده ۸۲ قانون فوق الذکر این اموال باید مورد ارزیابی و تقویم کارشناس رسمی دادگستری قرار گرفته و به تصویب مجمع عمومی فوق العاده و به همراه دستور جلسه افزایش سرمایه و مدارک دیگر به اداره ثبت شرکت ها ارائه ردد .

افزایش سرمایه از آورده غیر نقدی توسط کارشناس مربوطه تعیین و منظور می گردد و شرکت مجاز به افزایش بیش از مبلغ تعیین شده نمی باشد. در صورتیکه این آورده مربوط به سهامداران و یا افراد جدید الورود به شرکت باشد باید مواد ۷۷ تا ۸۱ الزاماً رعایت شود .

قسمت ب :  مدارک عمومی مورد نیاز برای افزایش سرمایه در شرکت های سهامی خاص

 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و در صورتیکه این وظیفه طبق اساسنامه به هیئت مدیره تفویض شده باشد صورتجلسه هیئت مدیره
 • اظهار نامه شرکت در دو نسخه که امضاء کلیه مدیران ارشد باید ذیل آن باشد
 • درصورتیکه افزایش نقدی باشد گواهینامه بانکی لازم است .

 


کاهش سرمایه در شرکت های سهامی خاص

کاهش سرمایه در شرکت های سهامی خاص هم در زمان زیان دهی شرکت و هم در زمان سود دهی شرکت اتفاق می افتد . چنانچه شرکت به دلیل زیان قسمتی از سرمایه خود را از دست بدهد امکان تقسیم سود بین شرکاء امکانپذیر نمی باشد مگر تا زمان جبران این زیان. حال برای تقسیم سود شرکت با کنار گذاشتن مبلغ اندوخته شرکت و کاهش سرمایه به اندازه دارایی شرکت شرکاء می توانند اقدام به تقسیم سود فی ما بین خودشان در صورت سود دهی شرکت نمایند و نیازی به صبر برای جبران زیا نمی باشد .

کاهش سرمایه در زمان سود دهی شرکت خیلی به ندرت اتفاق می افتد و این هم شاید به دلیل این باشد که با وجود دارایی خوب شرکت هنوز قسمتی از مبلغ اسمی پرداخت نشده سهام باقی مانده و کاهش سرمایه باعث می شود بدهی شرکاء به شرکت از بین برود.

الف ) انواع کاهش سرمایه

 • کاهش سرمایه اجباری: طبق قانون در صورتیکه قسمتی از سرمایه شرکت به دلیل زیان از بین برود هیئت مدیره مکلف به دعوت از مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام می شود تا موضوع انحلال یا بقای شرکت به شور گذاشته شود . حال چنانچه رای مجمع انحلال شرکت نباشد باید در همان جلسه پیرامون کاهش سرمایه شرکت مشروط بر اینکه سرمایه شرکت از حداقل کمتر نشود صورتجلسه کاهش سرمایه شرکت به میزان مشخص تنظیم شود .
 • کاهش سرمایه اختیاری:علاوه بر کاهش سرمایه بصورت اجباری شرکت سهامی خاص می تواند به هر دلیل هر موقع که لازم می داند نسبت به کاهش سرمایه خود بصورت اختیاری اقدام نماید .

 

انواع روشهای کاهش سرمایه
کاهش سرمایه به دو طریق ذیل امکان پذیر می باشد :

 • از طریق کاهش تعداد سهام شرکت
  • در چنین مواقعی شرکت اقدام به کاهش تعداد سهام شرکت بدون اینکه از مبلغ اسمی سهام بکاهد می نماید . مثلا شرکت با اختصاص سهام های جدید الم می دارد که هر دو سهم قبل با یک سهم جدید برابر خواهد بود .در این صورت سهامداران به شرکت مراجعه و سهام جدید خود را دریافت می دارند که البته مبلغ اسمی سهام جدید و قدیم باید یکی باشد.
 • از طریق کاهش مبلغ اسمی سهام شرکت
  • در این حالت سهام قدیم شرکت باطل و سهام جدید با ارزش سهمی کمتر با توجه به تعداد سهام آنها تقسیم می شود .

مدارک مورد نیاز برای کاهش سرمایه

 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و در صورتیکه این وظیفه طبق اساسنامه به هیئت مدیره تفویض شده باشد صورتجلسه هیئت مدیره
 • ارائه لیست کلیه سهامداران و همچنین مشخص کردن تعداد آنها پس از کاهش سرمایه
 • آگهی کاهش سرمایه در روزنامه رسمی کثیرالانتشار
 • در صورت تشکیل جلسه با اکثریت اعضاء اصل آگهی دعوت و به همراه روزنامه و مفاد آن
 • گواهی عدم وصول دادخواست اعتراض برای کاهش سرمایه از مراجع قضایی

 


نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص

نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی خاص با تنظیم صورتجلسه ای توسط کارشناس صورت می پذیرد. بعد از تنظیم صورتجلسه فروشندگان و خریداران سهام به اداره دارایی ممیز مالیاتی شرکت مربوطه مراجعه و مالیات انتقا سهام خود را پرداخت و گواهی آن را دریافت می نمایند . سپس این تغییرات با ارائه مدارک شرکت به منظور مراتب ثبتی انجام می شود . البته با بی نام کردن سهام می توان نقل و انتقال سهام را بدون حضور در دارایی و پرداخت مالیات و بصورت کاملا قانونی انجام داد .

مدارک مورد نیاز برای نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص

 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و در صورتیکه این وظیفه طبق اساسنامه به هیئت مدیره تفویض شده باشد صورتجلسه هیئت مدیره
 • فتوکپی کارت ملی و شناسنامه از سهامداران جدید
 • مفاصا حساب مالیاتی
 • آخرین روزنامه رسمی
 • در صورت تشکیل جلسه با اکثریت اعضاء اصل آگهی دعوت و به همراه روزنامه و مفاد آن

 


تغییر موضوع در شرکت سهامی خاص

موضوع هدف اصلی ثبت شرکت می باشد. این موضوع به هر دلیل که شرکت صلاح بداند قابل تغییر خواهد بود . برای این منظور مجمع عمومی فوق العاده سهامداران تشکیل و در خصوص تغیی ، الحاق و یا حذف بخشی از موضوع شرکت تصمیم گیری می نمایند . سپس صورتجلسه تنظیم شده و هر یک از شرکاء با ذکر تعداد سهام خود آن را تایید می نمایند . در صورتیکه موضوع جدید شرکت نیاز به اخذ مجوز از سازمان و یا نهادی را داشته باشد باید قبل از اقدام حتماً مجوز سازمان و یا نهاد مربوطه دریافت گردد .

مدارک مورد نیاز برای تغییر موضوع شرکت

 • آخرین روزنامه رسمی آگهی شده شرکت
 • صورتجلسه امضاء شده مجمع عمومی فوق العاده در دو نسخه
 • در صورت تشکیل جلسه با اکثریت اعضاء اصل آگهی دعوت و به همراه روزنامه و مفاد آن
 • مجوز عند الزوم

تغییر محل شرکت سهامی خاص

شرکت های سهامی خاص با توجه به گستردگی فعالیت و یا استیجاری بودن و یا شراکتی بودن محل فعالیت شرکت ممکن است در زمان فعالیت خود چندین بار تغییر موقعیت مکانی بدهند .با توجه به موقعیت مکانی ذکر شده در اساسنامه شرکت در زمان جا به جایی و یا انتقال شرکت به موقعیت جدید این موضوع باید پس از طی مراحل قانونی در روزنامه کثیر الانتشار و رسمی شرکت آگهی شود .

مدارک مورد نیاز برای تغییر محل شرکت

 • آخرین روزنامه رسمی
 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و در صورتیکه این وظیفه طبق اساسنامه به هیئت مدیره تفویض شده باشد صورتجلسه هیئت مدیره
 • در صورت تشکیل جلسه با اکثریت اعضاء اصل آگهی دعوت و به همراه روزنامه و مفاد آن

 

ثبت برند و ثبت شرکت صدرا


اعلام انحلال شرکت سهامی خاص

علل انحلال شرکت سهامی

انحلال شرکت های سهامی خاص به اشکال زیر می باشد

انحلال قهری

مطابق با بند ۳ ماده ۱۹۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷ چنانچه شرکت اعلام ورشکستگی نموده و حکم ورشکستگی آن صادر شود شرکت منحل خواهد شد . در این خصوص با صدور حکم ورشکستگی شرکت شرکت منحل شده باید طبق قانون اقدام به

انحلال به تصمیم مجمع عمومی

مطابق با بند ۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷ انحلال شرکت سهامی خاص در هر زمان و به هر علت مجمع عمومی فوق العاده می تواند در خصوص انحلال شرکت نتیجه گیری نموده و شرکت را منحل نماید . این نتیجه گیری در صورتی که تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده حداقل با حضور دو سوم اعضاء تشکیل شده و رای گیری شده باشد معتبر خواهد بود و نیازی به توجیح ندارد .این نوع انحلال شرکت اختیاری خواهد بود .

حال چنانچه به دلیل زیان های وارده به شرکت حداقل نیمی از سرمایه شرکت از دست رفته باشد ، مجمع عمومی فوق العاده فوراً تشکیل شده و به کاهش سرمایه و یا انحلال ۀن رای دهد . در این خصوص درصورتیکه مجمع عمومی فوق العاده توسط هیئت مدیره برای تشکیل جلسه دعوت نشده و یا مجمع تشکیل نشود هر کدام از ذی نفعان می توانند انحلال شرکت را از مراجع قضایی خواستار شوند .

انحلال به حکم دادگاه

حکم دادگاه برای انحلال شرکت در موارد زیر صادر خواهد شد :

 • چنانچه موضوع تشکیل به اتمام رسیده باشد و یا انجام این موضوع غیر ممکن باشد.
 • در صورتیکه شرکت سهامی بصورت مدت دار تشکیل شده باشد و مدت اعتبار آن منقضی شده باشد . البته در این نوع شرکت ها بنا بر ضرورت مجمع عمومی فوق العااده می تواند قبل از اتمام موعد مدت اعتبار شرکت را تمدید نمایند .
 • هر گاه دلایل موجهی طبق لایحه قانون وجود داشته باشد که شرکت باید منحل شود . این دلایل عبارتند از :
  • وجود شرایط ماده ۱۴۱ لایحه قانون (-زیان شرکت + از بین رفتن نصف سرمایه + عدم تشکیل مجمع عمومی یا رأی ندادن به انحلال شرکت + تقاضای شخص ذینفع٫ )
  • هر گاه طبق ماده ۲۰۱ لایحه قانون شخص ذینفع به دلایل زیر انحلال شرکت را خواسته باشد .
  • چنانچه بیش از یک سال از ثبت شرکت گذشته باشد و هیچ اقدامی برای موضوع شرکت انجام نشده باشد و یا بیش از یک سال از آخرین فعالیت های شرکت گذشته باشد و شرکت عملا متوقف باشد.
  • چنانچه برای رسیدگی به اسناد و حساب های مالی تا ده ماه پس از تاریخ مقرر شده در اساسنامه مجمع عمومی فوق العاده تشکیل نگردد .
  • چنانچه هر کدام از سمت های هیئت مدیره و یا مدیر عامل برای مدتی ببیش از ۶ ماه بدون تصدی باقی مانده باشد .
  • البته دادگاه برای هر کدام از موضوعات درخواستی برای انحلال شرکت بلافاصله اقدام به انحلال شرکت نمی نماید . ابتدا فرصتی در حدود ۶ ماه یا کمتر به مراجعی که طبق اساسنامه و لایحه قانونی ۱۳۴۷ صلاحیت دارند می دهد تا موارد ذکر شده را مرتفع نمایند اما در صورتیکه این مهلت پایان یافت و اقدامی صورت نگرفت دادگاه حکم به انحلال شرکت خواهد داد .
 • در صورتیکه طبق ماده ۵ لایحه قانونی ۱۳۴۷ سرمایه شرکت از حداقل شرمایه شرکت کمتر شده و شرکت ظرف مدت یک سال نسبت به تکمیل شرمایه اقدامی ننموده باشد و یا با توجه به کمبود سرمایه اقدام به تغییر شکل شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت ها نداده باشد و در صورت درخواست هر کدام از ذینفعان دادگاه می تواند رای به انحلال شرکت دهد .

نتایج انحلال شرکت سهامی

 • طبق ماده ۲۷۴ لایحه قانونی زمانی که شرکت به حکم دادگاه منحل شد شرکت سهامی تصفیه و اموال شرکت تقسیم خواهد شد .

تصفیه انحلال در شرکت سهامی

منظور از تصفیه خاتمه دادن به کار های جاری شرکت با اجرای تعهدات شرکت ، وصول مطالبات شرکت و در صورتیکه برای انجام معاملات جدید تعهدات شرکت کافی باشد انجام معاملات جدید می باشد .

وضعیت حقوقی شرکت پس از انحلال و در حین تصفیه

شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه حفظ خواهد شد و این به دلیل انجام اموری است که برای تصفیه مورد نیاز می باشد . انجام اموری مانند پرداخت بدهی ها ، اجرای تعهدات باقی مانده و … نیازمند این شخصیت حقوقی شرکت می باشد و نباید شخصیت حقوقی شرکت حین تصفیه از او صلب شود .. بنابر این بقای شخصیت حقوقی شرکت سهامی خاص به شکل زیر می باشد :

 • نام شرکت
  • در زمان تصفیه نام شرکت حفظ و باید در ادامه اسم شرکت عبارت ” در حال تصفیه ” عنوان شود ..
 • نشانی شرکت
  • نشانی شرکت تا زمان تصفیه کامل باید حفظ گردد .
 • اهلیت شرکت
  • شرکت اجازه هیچ معامله جدیدی را نخواهد داشت مر در راستای انجام تعهدات شرکت باشد .
 • دارایی شرکت
  • دارایی شرکت در زمان تصفیه حفط شده و بین شرکاء تقسیم نخواهد شد. با توجه به اینکه دارایی شرکت تضمین دهنده طلب طلبکاران می باشد و زلبکاران شخصی شرکاء نیز حقی در اموال و دارایی های شرکت ندارند .
 • ورشکستگی شرکت
  • چنانچه ورشکستگی شرکت در طول تصفیه محرز شود می توان حکم ورشکستگی آن را از دادگاه تقاضا کرد .

تقسیم دارایی پس از انحلال شرکت سهامی

مطابق با قانون ۲۲۳ لایحه دارایی های شرکت که در زمان تصفیه مورد نیاز نمی باشد می تواند بین شرکاء و به نسبت سهام تقسیم شود . در اصل با توجه به اینکه میزان سهم هر یک از شرکاء پس از تصفیه حساب بصورت قطعی مشخص خواهد شد ریال تقسیم دارایی ها نیز در همان زمان صورت خواهد گرفت که تمام تعهدات و بدهی های شرکت پرداخت شده باشدو تصفیه خاتمه داده شده باشد .

چنانچه میزان دارایی باقی مانده شرکت بیش از سهم هر یک از شرکاء باشد میزان مازاد بر سهم آنها مطابق با اساسنامه و به نسبت میزان سهام هر یک از سهام داران بین آنها تقسیم خواهد شد .

طبق ماده ۲۲۵ تقسیم دارایی های شرکت بین صاحبین سهام په در مدت تصفیه و چه پس از آن در صورتی امکان پذیر می باشد که شروع تصفیه سه مرتبه و هر بار به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی شرکت و یک روزنامه کثیر الانتشار دیگر آگهی شده باشد و یا لااقل ۶ ماه از اولین آگهی درج شده بگذرد .

مدارک مورد نیاز برای اعلام انحلال شرکت

 • آخرین روزنامه رسمی
 • اگر مدیر تصفیه از سهامداران نباشد یک برگ از کپی کارت ملی ، شناسنامه
 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که باید توسط تمامی اعضاء هیئت مدیره نیز امضاء شده باشد. ضمن اینکه باید ظرف حداکثر ۵ روز تهیه و ارائه شود .
 •  تهیه لیستی از سهامداران و دریافت امضاء آنها

 

اعلام تصمیمات شرکت برای ایجاد تغییرات در شرکت سهامی خاص

مدارک مورد نیاز برای تاسیس شعبه

 • دو نسخه نسخه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و در صورتیکه این وظیفه طبق اساسنامه به هیئت مدیره تفویض شده باشد صورتجلسه هیئت مدیره. نسخه دوم برای ارسال به اداره ثبت شرکت های محل شعبه خواهد بود.
 • مدارک دال بر دعوت وفق اساسنامه در صورت تشکیل جلسه با اکثریت اعضاء
 • اساسنامه شرکت
 • شرکتنامه شعبه
 • اظهارنامه ثبت شعبه
 • فتوگپی کارت ملی ، شناسنامه مدیر شعبه

مدارک مورد نیاز برای انتخاب اعضاء هیئت مدیره و یا بازرسین در شرکت سهامی خاص

 • صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و یا عادی فوق العاده
 • مدارک دال بر دعوت وفق اساسنامه در صورت تشکیل جلسه با اکثریت اعضاء

مدارک مورد نیاز برای انتخاب و یا تغییر صاحبین حق امضاء در شرکت های سهامی خاص

 • صورتجلسه هیئت مدیره
 • در صورتیکه مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره یک نفر باشد در مجمع عمومی عادی و یا عادی بطو فوق العاده باید تصویب شده باشد.
 • مدارک دال بر دعوت وفق اساسنامه در صورت تشکیل جلسه با اکثریت اعضاء

 


تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام

شرکت سهامی خاص با رعایت مواردی می توان به شرکت سهامی عام تغییر وضعیت دهد و این در صورتی است که این موضوع در ابتدا به تایید مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص برسد . سپس در صورتیکه سرمایه شرکت سهامی خاص به میزان تعیین شده برای شرکت سهامی عام نباشد باید این میزان سرمایه توسط شرکت سهامی خاص تهیه شود . حال در صورتیکه دو سال از ثبت شرکت سهامی خاص گذشته باشد و ترازنامه آن به تایید مجمع عمومی فوق العاده رسیده باشد باید اساسنامه شرکت در غالب شرکت سهامی عام تغییر و تنظیم شده باشد . پس از ان و ظرف مدت یک ماه مدیران شرکت باید مدارک زیر را آماده و به اداره ثبت شرکت ها تسلیم نمایند تا تغییرات درخواستی منظور شود :

 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
 • نسخه آماده شده اساسنامه برای شرکت سهامی عام که به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده است
 • ترازنامه حساب سود و زیان مورد تایید حسابرس صاحب صلاحیت مربوط به دو سال اخیر فعالیت شرکت
 • صورتجلسه دارایی های شرکت که به تایید نماینده رسمی دادگستری رسیده باشد. در این صورتجلسه باید تمامی اموال منقول و غیر منقول ذکر و تعیین وضعیت شده باشد .
 • اعلامیه تبدیل شرکت که صاحبان امضاء مجاز شرکت آن را تایید نموده باشند
 • آگهی تبدیل وضعیت شرکت در روزنامه رسمی شرکت و یک روزنامه کثیر الانتشار دیگر با قید تمامی مراحل تبدیلی شرکت با جزئیات

پس از طی مراحل فوق و با تایید اداره ثبت شرکت ها چنانچه این تبدیل نیاز به افزایش سرمایه از طریق پذیره نویسی و فراخوان عمومی داشته باشد می توانند صاحبین شرکت اقدام به پذیره نویسی و واگذاری سهام نمایند . در این فراخوان و پذیره نویسی باید الزاماً شماره مندرج در اجازه نامه اداره ثبت شرکت ها نیز اعلام شود. در صورتیکه تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام منوط به تادیه سرمایه با فروش سهام و پذیره نویسی شده باشد و این سرمایه تامین نشود تبدیل شرکت منتفی خواهد بود .

 


تغییر شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود

چنانچه موسسین شرکت سهامی خاص در طول حیات این شرکت تصمیم به تغییر این شرکت به شرکت با مسئولیت محدود نمایند با دعوت هیئت مدیره و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نسبت به این موضوع تصمیم گیری و درصورت تایید حداکثری اعضاء مجمع که حداقل باید دو سوم انها رای به تغییر دهند مدارک زیر آماده و برای سازمان ثبت شرکت ها ارسال خواهد شد تا تغییرات مورد نظر انجام شود .

 • صورتجلسه امضاء شده مجمع عمومی فوق العاده
 • مدارک دال بر دعوت وفق اساسنامه در صورت تشکیل جلسه با اکثریت اعضاء
 • اظهار نامه شرکت در دو نسخه
 • شرکت نامه در دو نسخه
 • اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود در دو نسخه
 • فتوکپی کارت ملی و شناسنامه از شرکاء

 

توضیحاتی که در بالا به آن اشاره شد، مربوط به توضیحات تکمیلی در زمینه ثبت تغییرات در شرکت سهامی خاص می باشد . در صورتی که در این زمینه طرف قرارداد با گروه ثبت شرکت صدرا شده اید  ، کارشناسان ما با تماس با شما و دریافت اطلاعات لازم تمامی مراحل فوق را در کمترین زمان ممکن و به صورت کاملا قانون برای شما انجام می دهد .

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید .

ثبت برند ، ثبت شرکت صدرا

برای دریافت مشاوره با ما در تماس باشید
شما می توانید برای دریافت مشاوره انواع خدمات ثبتی با کارشناسان ثبت صدرا در ارتباط باشید و با دریافت مشاوره ، بهترین مسیر تجربه ثبتی را دریافت نمایید. ما به شما این قول را می دهیم که در کوتاه ترین زمان و با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت خدمات شما را انجام دهیم .
09127773762