ثبت شرکت پیمانکاری

تاریخ بروز رسانی مطلب :‌ 1396-09-25

قبل از اینکه به موضوع ثبت شرکت پیمانکاری بپردازیم باید در ابتدا با مفهموم پیمانکار آشنا شوید . پیمانکار در اصل به شخص حقوقی یا حقیقی گفته می شود که از سوی دیگر امضا کننده پیمان است و مسئولیت تهیه ، حمل ، نصب یا اجرای یک عملیات اجرایی را با نظارت مشاور معرفی شده از طرف کارفرما بر عهده می گیرد.

شرکت های پیمانکاری

شرکت های پیمانکاری به گروه هایی از پیمانکاران گفته می شود که تمایل خود را با گرفتن مبالغی از طرف مقابل قرارداد ، به منظور انجام اموری که به آن ها تشریح می شود اعلام می کنند و با اخذ قراردادی آن امور را به عهده می گیرند. فعالیت های شرکت های پیمانکاری غالباَ در زمینه اجرایی و اجرای پروژه های عمرانی و قراردادهای اجرایی در زمینه ساخت و نظارت بر پیمانکار است.

در پیمان های کوچک مقیاس، معمولاَ تعیین نوع کار، مدت انجام آن و اجرت ، سه جزء عمده موضوع عقد هستند اما در پیمان های بزرگ مقیاس، مسائب عدیده ای می بایست مورد توجه قرار گیرد.

از جمله اهداف ثبت شرکت پیمانکاری می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

 1. تسریع در انجام کارها و حذف بوروکراسی حاکم بر ادارات و سامانه های دولتی
 2. افزایش کیفیت خدمات و بهبود کمیت کارها با رعایت اصول صرفه جویی در هزینه ها
 3. استقرار نظام کارمزدی به جای نظام وقت مزدی سنتی حاکم ،به ویژه در ادارات دولتی
 4. آزاد کردن منابع انسانی و سایر منابع برای اهداف دیگر

مطابق آیین نامه معاونت راهبردی ریاست جمهوری ، رشته های پیمانکاری به یازده گروه تقسیم می شود :

 1. ساختمان
 2. راه و ترابری
 3. صنعت و معدن
 4. تاسیسات و تجهیزات
 5. کشاورزی
 6. آب
 7. مرمت آثارباستانی
 8. کاوش های زمینی
 9. ارتباطات
 10. نفت و گاز
 11. نیرو

ثبت شرکت پیمانکاری

ثبت شرکت پیمانکاری در قالب های ثبت شرکت مختلف صورت می پذیرد . این قالب ها عبارتند از :

 1. ثبت شرکت سهامی خاص
 2. ثبت شرکت با مسئولیت محدود
 3. ثبت شرکت مختلط سهامی
 4. ثبت شرکت مختلط غیرسهامی
 5. ثبت شرکت تضامنی
 6. ثبت شرکت نسبی
 7. ثبت شرکت تعاونی

اشخاصی که قصد دارند در قالب شخص حقوقی تجارت کنند یکی از انواع شرکت های تجاری را جهت شروع فعالیت خود انتخاب می کنند . به صورت معمول از میان شرکت های هفتگانه ی فوق، اکثر مردم شرکت با مسئولیت محدود و یا شرکت سهامی خاص ثبت می نمایند که هر یک از این شرکت ها خصوصیات و ویژگی های خاص خود را دارند.

در این رابطه نکته قابل توجه این است که ثبت شرکت سهامی خاص نسبت به ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، دارای اعتبار بیشتری بوده و اغلب برای افرادی که امور عمرانی ، ساختمانی و … انجام می دهند مفید است . همچنین از لحاظ اعتباری برای اخذ تسهیلات بانکی ، اخذ نمایندگی معتبر و یا شرکت در مناقصات و مزایده های سطح بالا مناسب است. اخذ وام برای شرکت های سهامی خاص بسیار راحت تر بوده و معمولاَ تا سقف ده برابر سرمایه شرکت امکان اخذ وام و اعتبارات از بانک ها یا موسسات مالی امکان پذیر است .

در ذیل به بررسی شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود می پردازیم.

ثبت شرکت سهامی خاص 

شرکتی است که تمام سرمایه آن منحصرا توسط موسسین تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام ،محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست و تعداد سهامداران آن نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت به طور خوانا قید شود.

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ،فقط به میزان سرمایه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است ، در نام شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود.

 

شرایط و مدارک لازم برای ثبت شرکت پیمانکاری سهامی خاص

حداقل شرایط مربوط به ثبت شرکت پیمانکاری سهامی خاص به صورت ذیل می باشد :

 • حد اقل ۳نفر عضو و دو نفر بازرس که نمیتوانند از اعضا باشند.
 • حداقل ۳۵%سرمایه اولیه شرکت خود را در بانک به نام شرکت واریز نمایند.
 • حداقل سرمایه یک میلیون ریال

همچنین مدارک مربوط به ثبت شرکت پیمانکاری سهامی خاص به صورت ذیل می باشد :

 • فتوکپی شناسنامه و کارت ملی کلیه سهامداران و بازرسین برابر اصل شده
 • تهیه گواهی عدم سوپیشینه کیفری برای تمامی اعضای هیات مدیره و بازرسین
 • تکمیل و ارائه فرم تعیین نام شرکت
 • تکمیل و ارائه فرم مشخصات اعضاء
 • تنظیم اقرارنامه رسمی در دفاتر اسناد رسمی
 • دو برگ اظهارنامه از حسابداری ثبت
 • ارائه گواهی پرداخت حداقل ۳۵%سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آنجا باز شده است.
 • سه نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص(با امضای تمام سهامداران در تمام صفحات)
 • ارائه مجوز در صوراحتیاج به اعلانم کارشناس ثبت شرکت ها

نکته مهم : اشخاص به موجب ماده ۱۴۷ قانون تجارت ، زیر نمی توانند به سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند:

 • خویشاوندان سببی.ونسبی مدیران ومدیرعامل تادرجه سوم ازطبقه اول و دوم
 • اشخاص مذکور درماده ۱۱۱این قانون (ق.ت) این اشخاص شامل:
  • محجورین وکسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است.
  • کسانی که به علت ارتکاب جنایت با یکی ازجرم های زیربه موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلا یابعضا محروم شده باشنددرمدت محرومیت: سرقت،خیانت درامانت،کلاهبرداری،جرم های که به موجب قانون درحکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است ، اختلاس ، تدلیس( فریب دادن ) ، تصرف غیرقانونی دراموال عمومی.
 • مدیران و مدیر عامل شرکت
 • هرکس که خود یاهمسرش ازاشخاص مذکوربند۳ موظفا حقوق دریافت می کند.

بازرسان قانونی باید دارای شروط زیر باشند :

حداقل ۵سال سابقه کارمفید،عدم محکومیت کیفری و حسن آوازه ، عدم اشتغال به نمایندگی در مجلس شورای اسلامی ، دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی دریکی از رشته های متناسب یا وظایف سپرده شده باشند.
در ادامه به بررسی شرایط ومدارک لازم برای ثبت شرکت پیمانکاری با مسئولیت محدود می پردازیم.

شرایط ثبت شرکت پیمانکاری با مسئولیت محدود

حداقل شرایط مربوط به ثبت شرکت پیمانکاری با مسئولیت محدود به صورت ذیل می باشد :

 • وجود حداقل ۲نفر عضو
 • حداقل سرمایه ۱۰۰۰،۰۰۰ریال
 • تعهد به پرداخت کل سرمایه

مدارک لازم برای ثبت شرکت پیمانکاری با مسئولیت محدود

مدارک لازم مربوط به ثبت شرکت پیمانکاری با مسئولیت محدود به صورت ذیل می باشد :

 • کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضا
 • اصل گواهی عدم سوپیشینه
 • امضای اقرارنامه
 • مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

رتبه بندی پیمانکاران یا گرید

پیمانکاران با توجه به معیارهای صلاحیت در پنج پایه ( از بزرگ به کوچک از نظر توان و ظرفیت ) به شرح زیر طبقه بندی میشوند :

 1. پیمانکاران پایه یک
 2. پیمانکاران پایه دو
 3. پیمانکاران پایه سه
 4. پیمانکاران پایه چهار
 5. پیمانکاران پایه پنج

که رتبه ۵ کمترین آنها و رتبه ۱ممتازترین می باشد.

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.

برای دریافت مشاوره با ما در تماس باشید
شما می توانید برای دریافت مشاوره انواع خدمات ثبتی با کارشناسان ثبت صدرا در ارتباط باشید و با دریافت مشاوره ، بهترین مسیر تجربه ثبتی را دریافت نمایید. ما به شما این قول را می دهیم که در کوتاه ترین زمان و با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت خدمات شما را انجام دهیم .
09127773762