ثبت شرکت مهندسی

تاریخ بروز رسانی مطلب :‌ 1400-12-04

انواع شرکت مهندسی در ایران

برای ثبت شرکت مهندسی در ایران شما می توانید به دو صورت شرکت سهامی خاص و یا شرکت با مسئولیت محدود اقدام کنید . تفاوت اصلی نوع ثبت شرکت مهندسی با سایر شرکتها در قسمت بند 2 اساسنامه موضوع فعالیت شرکت می باشد که در آن موارد مختلف فعالیت های مهندسی شرکت قرار داده می شود . در بحث نام گذاری شرکت های مهندسی شما می توانید نام مهندسی را نیز در ابتدای اسم شرکت خود قرار دهید .

ثبت شرکت مهندسی در کوتاه ترین زمان

شرکت فنی مهندسی ( شرکت مهندسی ) چیست ؟

مهندسی علم و دانشی می باشدذ که با قوانین طبیعت و فیزیک درگیر می باشد و در نتیجه به دنبال ساخت مواد ، طراحی ماشین آلات صنعتی و مختلف ، طراحی و پیاده سازی ابزار کارآمد ، برنامه نویسی و سیستم سازی و …. می باشند و نقش بسازیی در فراهم آوردن زیر ساختهای رشد و توسعه یک کشور ایفا می کند .

اما شرکت های فنی مهندسی چه هستند ؟ این نوع شرکت ها به شرکت هایی گفته می شود که امور مهارتی ، فنی و مهندسی را انجام می دهندکه دارای موضوع و نامی مهندسی می باشند . دلیل ثبت شرکت مهندسی توسط مهندسان ، انجام پروژه های فنی مهندسی بزرگ به صورت اصولی و قانونی می باشد .

نکته مهم در نامگذاری یک شرکت فنی مهندسی ، این می باشد که نام شرکت باید از کلمات خاصی قبل از اسم شرکت استفاده شود . کلماتی نظیر : مهندسی ، فنی ، فنی و مهندسی ، مهندسین ، گروه مهندسان

مدرک تحصیلی برای ثبت شرکت مهندسی ( فنی مهندسی )

مدارک تحصیلی برای ثبت شرکت فنی مهندسی ، حین ثبت شرکت نیاز نمی باشد . نکته مهم این است که این نوع شرکت ها برای دریافت رتبه و فعالیت خود در حوزه مورد نظر نیاز دارند تا مدارک تحصیلی مرتبط را برای کی از اعضای هیات مدیره خود ارائه دهند .

به همین دلیل تا زمانی که شما قصد فعالیت ویژه و یا اخذ گرید خاصی را ندارید ، هیچ لزومی ندارد که شما برای شرکت مهندسی خود مدرکت تحصیلی ارائه دهید .

ثبت شرکت مهندسی سهامی خاص

شما برای ثبت شرکت فنی مهندسی در قالب سهامی خاص به حداقل سه سهامدار و دو نفر بازرس نیاز دارید و همچنین می توانید با حداقل سرمایه 1.000.000 ریال معادل صد هزار تومان شرکت خود را ثبت کنید .

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص :

 • دو برگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص،تکمیل آن و امضاء ذیل اظهارنامه توسط کلیه ی سهامداران
 • دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص که ذیل تمام صفحات آن به امضاء کلیه ی سهامداران رسیده باشد.
 • دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
 • دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
 • فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین برابر اصل شود.
 • ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا باز شده است.
 • ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکت ها
 • کپی کارت ملی

ثبت شرکت مهندسی با مسئولیت محدود

ثبت شرکت مهندسی مسئولیت محدود به طور کلی حداقل نیازمند دو نفر شریک می باشد که حداقل سرمایه راه اندازی این نوع شرکت معادل 100 هزار تومان می باشد .  تفاوت اصلی ثبت شرکت مهندسی با دیگر شرکتها در بند ۲ اساسنامه یعنی موضوع فعالیت این شرکتها می باشد که با توجه به حوزه فعالیت آنها در هر رشته مهندسی موضوع مورد نظر در آن قرار داده شده است ، هم چنین در مورد نام این نوع شرکتها می توان در ابتدای نام شرکت از واژه های مهندسی، فنی مهندسی، مهندسین و گروه مهندسین استفاده کرد که استفاده از هرکدام از این نام ها نیازمند مدارک خاص مربوط به خود است که با توجه به یکسان بودن این مدارک در ثبت شرکتهای محدود و خاص پس از تشریح شرکتهای سهامی خاص ارائه می گردد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت فنی مهندسی :

 • کارت ملی برابر اصل کلیه سهامداران (برابر اصل در مراجع قضایی یا دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد).
 • فتوکپی  برابر اصل شناسنامه شرکاء و مدیران
 • تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود در 2 برگ و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران(لازم به ذکر است اوراق تقاضانامه و شرکتنامه به دلیل بهادار بودن صرفاَ می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردند)
 • شرکت نامه 2 برگ و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران
 • اساسنامه 2 جلد و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
 • صورت جلسه مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره 2 نسخه که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
 • اخذ و ارائه ی مجوز در صورت نیاز
 • تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن
 • معرفی نامه نمایندگان،در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن
 • گواهی عدم سوءپیشینه برای کلیه اعضا
 • ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها
مشاوره ثبت شرکت مهندسی
دریافت مشاوره ثبت شرکت مهندسی در ایران

دریافت جواز تاسیس شرکت مهندسی

در بحث تاسیس شرکت فنی مهندسی ، یکی از موارد مهم آن این است که متقاضی باید اقدام به اخذ جواز مرتبط کند . برای همین موضوع می توان به دو روش زیر وارد عمل شد :

مورد اول : چنانچه متقاضی فردی حقیقی باشد (جزو اعضای اصلی شرکت باشد)

 • ارائه کپی کارت ملی و شناسنامه متقاضی.
 • ارائه کپی مدرک تحصیلی متقاضی.
 • ارائه سوابق کاری شرکت مهندسی در پروژه های مرتبط(طراحی، مشاوره، اجرا، امور صنعتی و مهندسی).
 • پر کردن فرم درخواست صدور جواز تأسیس شرکت مهندسی.
 • پر کردن فرم پرسشنامه صدور جواز تأسیس شرکت مهندسی.
 • ارائه گواهی دوره های آموزشی مرتبط با تخصص و مهارت مهندسی، چه به صورت کوتاه و چه به صورت بلند مدت.
 • ارائه گواهی عضویت متقاضی در انجمن های علمی، فنی و مهندسی.
 • ارائه مدرک عضویت متقاضی در انجمن مشاوران فنی و مهندسی استان محل زندگی.
 • ارائه فیش واریزی به مبلغ 10000 تومان به حساب خزانه کل در بانک ملی.

مورد دوم : چنانچه متقاضی فردی حقوقی باشد(جزو اعضای اصلی شرکت نباشد)

 • پر کردن فرم درخواست صدور جواز تأسیس شرکت مهندسی.
 • پر کردن پرسشنامه صدور جواز تأسیس شرکت مهندسی.
 • ارائه اساسنامه شرکت مهندسی.
 • ارائه آگهی تأسیس شرکت مهندسی در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار.
 • درج آخرین تغییرات شرکت مهندسی در روزنامه های رسمی.
 • ارائه اظهارنامه ثبت شرکت مهندسی.
 • ارائه کپی مدارک شناسنامه اعضای هیأت مدیره شرکت مهندسی.
 • ارائه کپی مدارک کارت ملی اعضای هیأت مدیره شرکت مهندسی.
 • ارائه کپی مدارک مدرک تحصیلی اعضای هیأت مدیره شرکت مهندسی.
 • ارائه گواهی دوره های آموزشی مرتبط هریک از اعضای هیأت مدیره شرکت مهندسی.
 • ارائه گواهی عضویت در انجمن های علمی، مهندسی و فنی.
 • ارائه سوابق کاری و اجرایی شرکت مهندسی در بخش های مختلف پروژه های صنعتی، مهندسی، معدنی، طراحی، مشاوره و اجرا.
 • ارائه مدارک عضویت در انجمن مشاوران فنی و مهندسی استان محل زندگی متقاضی شرکت مهندسی.
 • ارائه فیش واریزی به مبلغ 10000 تومان به حساب خزانه کل در بانک ملی.

هزینه ثبت شرکت مهندسی در سال 1400

هزینه ثبت شرکت در نوع های مختلف شرکت سهامی خاص ، مسئولیت محدود و همچنین میزان سرمایه و روزنامه های آن متفاوت می باشد . برای اطلاع دقیق از هزینه ثبت شرکت مهندسی خود کافیست که با مشاورین ثبت صدرا تماس بگیرید و با راهنمایی کارشناسان ما هم نوع دقیق ثبت شرکت خود و همچنین هزینه های مرتبط با آن با خبر شوید .

سوالات متداول

انواع ثبت شرکت مهندسی در ایران چیست ؟
مراحل ثبت شرکت فنی مهندسی چگونه است ؟
5/5 - (2 امتیاز)
برای دریافت مشاوره با ما در تماس باشید
شما می توانید برای دریافت مشاوره انواع خدمات ثبتی با کارشناسان ثبت صدرا در ارتباط باشید و با دریافت مشاوره ، بهترین مسیر تجربه ثبتی را دریافت نمایید. ما به شما این قول را می دهیم که در کوتاه ترین زمان و با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت خدمات شما را انجام دهیم .
09127773762

سوال از شما پاسخ از ما