۷ نوع شرکت که می توانید ثبت کنید

تاریخ بروز رسانی مطلب :‌ 1398-05-13

شرکت را می توان از چند نظر مختلف تعریف کرد :  معنی لغوی شرکت شریک شدن در یک کار می باشد. در قانون تجارت شرکت شامل قرار دادی است که سود حال از سرمایه آن بین شرکا تقسیم می شود.
در قانون مدنی ایران شرکت مجموع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه می باشد.

بر اساس قانون تجارت ثبت شرکت ها ، ۷ نوع شرکت که می توانید ثبت کنید عبارت اند از

 1. ثبت شرکت با مسئولیت محدود
 2. ثبت شرکت سهامی که شامل سهامی خاص و سهامی عام می باشد
 3. ثبت شرکت مختلط غیر سهامی
 4. ثبت شرکت مختلط سهامی
 5. ثبت شرکت تضامنی
 6. ثبت شرکت نسبی
 7. ثبت شرکت تعاونی تولید و مصرف

در سیاست های اقتصادی یک کشور که در جهت توسعه به سمت خصوصی سازی قدم بر میدارند، فعالیت در بخش خصوصی لازم به تاسیس شرکت های خصوصی مختلف می باشند. پس بنابراین شرکت ها و حتی موسسات غیر تجاری باید طبق قوانین و مقررات تعیین شده به ثبت برسند.برای به ثبت شرکت و تشکیل آن باید دو یا چند نفر قصد تشکیل آن را داشته باشند تا طبق اصول ثبت مراحل قانونی را پیموده و در نهایت در دفاتر اداری ثبت شرکت ها به ثبت برسد. این گونه می توان به تجارت که دنیای بزرگ و مملو از فعالیت است نظم بخشید و از فعالیت های فردی برای مزایای بهتر و گردش سرمایه بیشتر جلوگیری کرد و این گونه در یک اجتماع فعالیت بهتری در قالب شرکت های تجاری برای قسمت اقتصادی کشور ارائه دهند.
هر شرکت تجاری باید تا مدت یک ماه حتما به ثبت برسد در غیر این صورت تمام فعالیت های شرکت در آن بازه زمانی بی فایده است و یکی از اعضای شرکت در این مدت می تواند از طریق مراجعه به قانون تقاضای ابطال فعالیت های این یک ماه را کرده و شرکت هیچ حقی در این باره ندارد.

بعد از ثبت شرکت ، شرکت واجد شرایط زیر می شوید

 1. شرکت به عنوان یک شخص قانونی شامل حق و حقوق می شود.
 2. شرکت ثبت شده می تواند حضور فعال در مزایدات داشته باشد و از این طریق سود قابل توجهی را به دست آورند.
 3. اساسنامه و شرکت نامه به رسمیت شناخته شده و در معرض ایراد و تزلزل قرار نمی گیرد.
 4. شرکا از به رسمیت شناخته شدن شرکت و به ثمر نشستن تلاش های خود اطمینان پیدا می کنند.
 5. افراد با اطلاع از وضعیت شرکت و به رسمیت شناختن آن به ایجاد روابط مالی و اقتصادی با شرکت می پردازند.
 6. در موقع ورشکستگی یا انحلال با مقررات به وضعیت شرکت رسیدگی می کنند.

حال به صورت جداگانه به تعریف ۷ دسته شرکت گفته شده در بالا میپردازیم :

ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

این شرکت با حداقل دو نفر شریک برای انجام امور تجاری تشکیل شده، سرمایه این شرکت واریزی به جایی ندارد. هرکدام از افراد به اندازه  سرمایه خود مسئول پرداخت قبوض خود و متعهدهستند. مدت زمان مدیریت در این نوع شرکت نامحدود است و در نام گذاری آن حتما باید عنوان (با مسئولیت محدود قید شود).

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت با مسئولیت محدود :

 1. کپی شناسنامه ی اعضاء
 2. کپی کارت ملی اعضاء
 3. گواهی عدم سوء پیشینه ی اعضاء
 4. در صورت نیاز ارائه ی جواز

برای خواندن نکات بیشتر ثبت شرکت با مسئولیت محدود را دنبال کنید.

ثبت شرکت سهامی خاص

حداقل اعضای تشکیل دهنده این شرکت ۵ نفراست که باید حداقل  ۳سهام دار و ۲ بازرس باید داشته باشد که مدیریت در این نوع شرکت هر ۲سال و بازرسین هرسال باید عوض شوند.برای ثبت شرکت سهامی خاص باید در ابتدا ۳۵ درصد سرمایه به حساب شرکت ریخته و تا زمان به ثبت رسیدن کامل آن بلوکه می ماند.این نوع شرکت به دلیل داشتن اعتبار زیادش می تواند ۴تا ۸برابر سرمایه خود وام و تسهیلات دریافت کند و لازم به ذکر است عنوان «شرکت سهامی خاص» باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت، به طور روشن و خوانا قید شود.

اطلاعات بیشتر درباره ثبت شرکت سهامی خاص را اینجا بخوانید.

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت سهامی خاص

 1. کپی شناسنامه ی اعضاء
 2. کپی کارت ملی اعضاء
 3. گواهی عدم سوء پیشینه ی اعضاء
 4. در صورت نیاز ارائه ی جواز

تفاوت ثبت شرکت مسئولیت محدود و سهامی خاص

 • تعداد شرکای مسئولیت محدود دو نفر اما در سهامی خاص حداقل سه نفر می باشند.
 • در شرکت سهامی خاص ۳۵درصد سرمایه باید به بانک واریز شود و تا زمان ثبت بلوکه می ماند اما ثبت محدود واریزی ندارد.
 • بازرس اصلی و علی البدل برای سهامی خاص اجباری اما برای محدود اختیاری است.
 • مدت مدیریت در سهامی خاص حداکثر دو سال اما در محدود نا محدود است.
 • انتخاب روزنامه کثیر الانتشار درشرکت سهامی خاص برای درج آگهی های دعوت شرکت در سهامی خاص الزامی و در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است .
 • در شرکت سهامی خاص و بامسئولیت محدود شرکت در افزایش سرمایه اختیاری است.
 • سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکاء فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات می باشند .

ثبت موسسه غیر تجاری

موسسه با حداقل دو نفر شریک برای انجام امور تشکیل شده، سرمایه موسسه واریزی به جایی ندارد، هرکدام از افراد به اندازه سرمایه خود مسئول پرداخت قبوض خود و متعهدهستند.مدت زمان مدیریت در موسسه نامحدود است و چون غیر تجاری است نیازی به گواهی عدم سوء پیشینه اعضاء ندارد.

مدارک مورد نیاز ثبت موسسه غیر تجاری

 1. کپی شناسنامه ی اعضاء
 2. کپی کارت ملی اعضاء
 3. در صورت نیاز ارائه ی جواز

لازم به ذکر است در حال حاضر ثبت موسسه ی حقوقی در تهران نیازی به پروانه ی وکالت و مدرک تحصیلی مرتبط ندارد . در شهرهای دیگر هم کافیست یکی از اعضا لیسانس حقوق داشته باشد،حتما نباید وکیل باشد.

نکاتی که باید درباره ثبت موسسه بدانید را در ثبت موسسه غیر تجاری بخوانید.

ثبت تعاونی :

برای ثبت شرکت تعاونی باید حداقل ۷ سهام دار وجود داشته باشد که با توجه به موضوع ثبت حداقل ۲سهام دار باید مدرک مرتبط داشته باشند و حداقل سرمایه برای تشکیل این شرکت ۲۴میلیون تومان میباشد که ۳۵ درصد آن واریزی به بانک تا زمان به ثبت رسیدنش دارد و در دو مرحله اخذ شرکت تعاون و ثبت شرکت تعاونی به ثبت می رسد.

مدارک مورد نیاز ثبت تعاونی

 1. کپی شناسنامه ی اعضاء
 2. کپی کارت ملی اعضاء
 3. گواهی عدم سوء پیشینه ی اعضاء
 4. کارت پایان خدمت اعضاء
 5. مجوز ثبت شرکت از اداره ی تعاون

ثبت شرکت سهامی عام

این شرکت شرکتی بازرگانی می باشد حتی اگر امور انجامی آن بازرگانی نباشد.سرمایه شرکت سهامی عام به سهام تقسیم شده که بخشی از این سرمایه از فروش سهام به مردم تامین می شود.در این شرکت تعداد سهام داران نباید از سه نفر کمتر باشد.عبارت شرکت سهامی عام باید در نام آن و ئر تمام اوراق و آگهی ها حتما قید شود.

ثبت شرکت تضامنی

این شرکت برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود یعنی اگر دارایی شرکت برای پرداخت تمام قروض کافی نباشد هریک از شرکا مسئول پرداخت قروض می باشند و هرقراری غیر از این بین شرکا بسته شود بیهوده است.در نام این شرکت باید شرکت تضامنی و حداقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود.

ثبت شرکت مختلط غیرسهامی

این شرکت برای انجام امور تجاری بین شرکای ضامن و یا شرکای با مسئولیت محدود تحت نام مخصوصی بدون انتشارسهام تشکیل می شود.در این شرکت شریک ضامن مسئولیت تمام قروض را دارد حتی اگر علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود و شریک با مسئولیت محدود فقط به میزان سرمایه های داخل شرکت دارای مسئولیت است و در نام شرکت عبارت شرکت مختلط و یا اسم یکی از شرکای ضامن باید قید شود.

ثبت شرکت مختلط سهامی

این شرکت بین شرکای سهامی و شرکای ضامن تحت نامی مخصوص تشکیل می شوند.سرمایه شرکای سهامی به صورت سهام است و مسئولیت آن ها به میزان سرمایه آن ها در شرکت است و شریک ضامن سرمایه ای به شکل سهام ندارد و سقف پرداخت قروض آن مانند تضامنی خواهد.

ثبت شرکت نسبی

در این شرکت مسئولیت هریک از شرکا به میزان سرمایه ی شرکت است.

کارشناسان و وکلای ثبت صدار افتخار دارند تا کلیه ی خدمات مربوط به ثبت شرکت و تغییرات شرکت را در کوتاه ترین زمان ممکن به سرانجام برسانند ، ثبت صدرا با دارا بودن بیش از ۱۰ هزار مشتری و سابقه ای درخشان در این زمینه بهترین انتخاب برای انجام امور ثبتی شرکت شماست .

برای دریافت مشاوره با ما در تماس باشید
شما می توانید برای دریافت مشاوره انواع خدمات ثبتی با کارشناسان ثبت صدرا در ارتباط باشید و با دریافت مشاوره ، بهترین مسیر تجربه ثبتی را دریافت نمایید. ما به شما این قول را می دهیم که در کوتاه ترین زمان و با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت خدمات شما را انجام دهیم .
09127773762

سوال از شما پاسخ از ما