دریافت کد اقتصادی

تاریخ بروز رسانی مطلب :‌ 1401-12-05

قبل اینکه به موضوع نحوه اخذ کد اقتصادی بپردازیم لازم می دانیم یک تعریف کامل و جامعی از کد اقتصادی داشته باشیم . کد اقتصادی نوعی اعتبار است.کلیه اشخاص حقوقی که به امر تولید ، مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزیع هر نوع کالا و کارهای خدماتی اشتغال دارند همچنین کلیه اشخاص حقیقی که به امور فوق اشتغال داشته و دارای پروانه کسب یا کار از مراجع ذیربط بوده و یا دارای محل فعالیت تجاری باشند، واجد شرایط اخذ کد اقتصادی به شمار می آیند . قابل ذکر است احراز یکی از شرایط فوق برای اشخاص حقیقی کافی می باشد .

بنا به اختیار حاصل از مفاده ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات تهای مستقیمن اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند نسبت به ثبت نام جهت دریافت کد اقتصادی اقدام و براساس معاملات انجام شده خود ، صورت حساب سصادر و شماره اقتصادی مربوط به خود و طرف معامله را به در صورت حسابها ( فاکتورها ) و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و هم چنین فهرست معاملات خود را به اداره مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند .

کد اقتصادی در واقع شماره اقتصادی صادر شده از سوی اداره دارایی مراکز استان ها برای اشخاص حقوقی/حقیقی است که چگونگی کارکرد شرکت، اعم از هرگونه خرید و فروش یا ارائه خدمات را در فاکتورها و یا عقد قراردادها تعیین می کند و جزو ملزومات یک شرکت می باشد.
نکته: طبق ماده ۱۶۹ قانون مالیاتی مصوبه سال ۸۰، کلیه شرکتهای ثبت شده ملزم به دریافت کد اقتصادی می باشند.

تعاریف کد اقتصادی

مجوز فعالیت

مجوز فعالیت به سندی اطلاق می گردد که بر اساس آن فعالیت اقتصادی هز شخصی از طرف یکی از مراجع ذیصلاح تایید شده باشد مانند پروانه داروخانه ها از طرف وزارت بهداشت و درمان یا کارت بازرگانی از طرف وزارت بازرگانی یا فعالیت مرغداری از طرح جهاد یا گواهی فعالیت صنعتی (کارگاه یا کارخانه) از طرف وزارت صنایع یا پروانه های کسب و کار صادره از سوی اتحادیه های صنفی و یا معرفی نامه سازمان برنامه بودجه برای پیمانکاران و یا سایر مراجع ذیربط.

محل فعالیت تجاری

محل فعالیت تجاری به یک واحد شغلی اطلاق می گردد که آن محل از طرف شهرداری یا مراجع قانونی دیگر بعنوان محل فعالیت اقتصادی شناخته شده و فعالیت مربوط در آن جواز کسب و یا بدون جواز انجام می شود (مانند دفتر پیمانکاری یا واسطه ها یا شغلهای مشابه که فعالیت همراه با مجوز نمی باشد و داروخانه ها و یا برخی دیگر از مشاغل که محل فعالیت الزاما همراه مجوز کسب است، این محل بصورت تطعی یا اجاره در اختیار مودی می باشد .

رسید بانکی

مبلغ فیش بانکی در کلیه شهرستانها به حساب ۵۲۳ خزانه نزد یکی از شعب بانک ملی از جانب مودی واریز می شود .

پرینت مربوط به شماره اقتصادی

پرینیت یک برگ صادر شده به وسیله کامپیوتر قبل از صدور کارت می باشد که کلیه اطلاعات مربوط به مودی اعم از هویت و مالیات را شامل می شود که بعنوان رسید از مودی توسط مامورین پست و بایگانی در پرونده مودی استفاده خواهد شد .

کارت اقتصادی اشخاص حقیقی

رنگ .و شکل و مندرجات کارت جدید با کارتهای قبلی تفاوت خواهد داشت و عکس ۲*۳ مودی ، نام ونام خانوادگی، شماره اقتصادی ، نشانی محل فعالیت تجاری و شماره حوزه مالیاتی مودی در آن درج خواهد شد .

کارت اقتصادی اشخاص حقوقی

تغییرات مربوط به اشخاص حقیقی در کارت اشخاص حقوقی نیز وجود دارد . با این تفاوت که عکس ندارد و نوع شخص حقوقی نیز درج خواهد شد . در صورت هماهنگی با خدمات ماشینی کارت اشخاص حقوقی بصورت لیزری صادر خواهد شد .

 

دلایل أخذ کد اقتصادی

 • کد اقتصادی برای مشخص شدن چگونگی فعالیت شرکت ها و ارائه قراردادها ضروری است .
 • از آنجایی که زمینه فعالیت های اقتصادی بسیار وسیع و گسترده می باشد، با استفاده از کد اقتصادی، می توان به شناخت افراد دارای مجوز در زمینه فعالیتی خاص پرداخت تا هم از تخلف جلوگیری شود و هم فعالان در این زمینه به پرداخت مالیات بپردازند .
 • کد اقتصادی به منزله پیش زمینه ای جهت اخذ کارت بازرگانی محسوب می شود .
 • اخذ گواهی ارزش افزوده با استفاده از کد اقتصادی میسر خواهد بود .
 • برای شرکت در مزایده ها و مناقصات داشتن کد اقتصادی لازم است .
 • با استفاده از کد اقتصادی ، سازمان امرو مالیاتی به سهولت می تواند دفاتر، فاکتورهای صادر شده و صورت حساب ها را بررسی کند .

 

مدارک لازم برای اخذ کد اقتصادی

مدارک لازم برای اخذ کد اقتصادی اشخاص حقیقی :

 • فرم اطلاعات هویتی ،  تصویر شناسنامه و کارت ملی
 • فیش بانکی (اصل و تصویر) ،
 • مجوز فعالیت یا سند محل فعالیت تجاری(رسمی وغیر رسمی )
 • سه قطعه عکس ۲*۳ که در صورت داشتن شماره اقتصادی آن را پشت عکس درج و در غیر این صورت مشخصات سجلی پشت آن درج می گردد.
 • همچنین فتوکپی کارت اقتصادی یا فیش کامپیوتری (برای دارندگان شماره اقتصادی) به همراه ، تحویل حوزه مالیاتی می شود .

 

مدارک لازم برای اخذ کد اقتصادی برای اشخاص حقوقی

 • اطلاعات هویتی مربوط
 • آگهی تاسیس در روزنامه رسمی
 • فیش بانکی
 • فتوکپی کارت اقتصادی یا فیش کامپیوتری (برای دارندگان شماره اقتصادی )
 • اشخاص حقوقی نیاز به عکس ندارند.

نحوه درخواست شماره اقتصادی ( کد اقتصادی )

مویدی مالیاتی با بررسی شرایط مندرج در اطلاعیه منتشره در روزنامه های کثیر الانتشار و دستور العمل اجرایی ماده ۸۵ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ، در صورت داشتن شرایط ، فرم اطلاعات هویتی مربوطه را از روزنامه جدا می نماید و یا از فرم نمونه کپی می گیرد و پس از تکمیل قسمت مربوط به خود و الصاق یک قطعه عکس بر روی فرم هویتی به همراه سایر مرارک تحویل حوزه مالیاتی ذیربط نموده و رسید دریافت می دارد . پس از رسیدگی حوزه ، به مدارکی که ناقص باشد شماره اقتصادی تخصیص نمی یابد و مدارک وفیش بانکی مسترد نخواهد شد .

در مورد اشخاص حقوقی نیز همانند اشخاص حقیقی عمل می شود با این تفاوت که در صورت داشتن تغییرات باید فرم تغییرات اطلاعات هویتی نیز از طرف مودی تکمیل گردد. تشکیلات قانونی نیز در صورتی که دارای ذیحساب مستقل بوده و مورد تایید امور ذیحسابی ها باشد می توانند با مراجعه به حوزه مالیاتی تکلیفی خود ، درخواست شماره اقتصادی نماید .

مراحل اخذ کد اقتصادی

ابتدا متقاضی می بایست نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی به صورت فیزیکی در یکی از حوزه های مالیاتی برحسب موقعیت مکانی و آدرس دفتر مرکزی شرکت یا محل فعالیت خود اقدام نماید . حوزه های مالیاتی شهر تهران عبارت است از حوزه مالیاتی شمال ، جنوب ، شرق ، غرب و مرکزی که در حوزه شمیرانات و ری هم ، در شمال و جنوب تهران واقع می باشند . متقاضی با در اختیار داشتن مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده مالیاتی با مراجعه به یکی از حوزه های مذکور نسبت به تشکیل پرونده و اخذ شماره کلاسه ، شماره ممیزی اقدام و اطلاعات مورد نیاز کد اقتصادی را به صورت فیزیکی از ممیز مربوطه اخذ نماید . پس از اخذ اطلاعات مذکور می بایست در سامانه الکترونی ، کد اقتصادی را وارد و نسبت به ثبت نام اقدام و تا مرحله ۴۵ بارگذاری اطلاعات را انجام دهید . پس از ثبت نام و دریافت کد رهگیری جهت اخذ کد اقتصادی اقدام می نماید .

وظایف حوزه های مالیاتی

حوزه مالیاتی ابتدا موظف است مندرجات قسمت مربوط به مودی در فرم اطلاعات هویتی را با اسناد و مدارک ، خصوصا کپی شناسنامه با اصل آن مطابقت نماید و در صورت تطابق کامل و عدم وجود اشکال، عکسی الصاقی مودی را ممهور و پس از تکمیل اقلام اطلاعاتی مربوط به خود صحت مندرجات آن را تایید و مهر و امضا نمایند . پس آن را جهت تایید به سر ممیزی خود ارائه نمایند و سرممیزی مالیاتی نیز پس از کنترل و حصول اطمینان ، صحت مندرجات آن را در قسمت مشخص شده مربوط به خودتایید و مهر و امضا می نماید .

پس از تایید سر ممیزی حوزه مالیاتی فرم اطلاعات هویتی را در دفتر اندیکاتور حوزه ثبت نموده و آخرین قسمت آن را پس از مهر و امضا ، بعنوان رسیدمودی ، به وی تسلیم نماید . در صورتی که محل فعالیت تحاری بصورت اجاره نامه عادی تنظیم شده باشد . اجاره نامه مذکور باید جداگانه از طرف سر ممیزی تحت عنوان ” محل مندرج در اجاره نامه یک محل تجاری و محل فعالیت مودی می باشد و با نشانی مودی در پرونده مالیاتی مربوطه مطابقت دارد ” ، مهر و امضا گردد.

حوزه مالیاتی باید پس از جمع آوری مدارک مودیان آنها را در دو بخش جداگانه و بر اساس مدارکی که دارای شماره اقتصادی بوده و مدارکی که شمازه اقتصادی ندارند(در رابطه با مودیانی که تا کنون شماره اقتصادی نداشته اند)طبقه بندی نموده و پس از فهرست برداری، آنها را به اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی و یا نظارت و پیگیری حسب مورد تحویل نماید .

وظایف ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی (نظارت و پیگیری)

طبقه بندی مدارک بر اساس حوزه های مالیاتی، تفکیک مدارک مودیان دارای شماره اقتصادی و بدون شماره اقتصادی از جانب ادارات مذکور انجام گرفته و به همراه فهرست جداگانه ارسال می گردد. نظر به اهمیت مسئولیت رابط ها انتخاب این افراد از اهمیت خاصی برخوردار است .

وظایف ادارات کل دارایی

ادارات کل مالیاتی موظفند فرمهای هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به تعداد مورد نیاز تکثیر و جهت تکمیل آن در اختیار حوزه مالیاتی قرار دهند . قابل ذکر است فقط اشحاصی که فاقد شماره اقتصادی هستند فرم هویتی مربوطه را از حوزه مالیاتی دریافت می دارند.

ادارات کل مالیاتی موظفند آخرین دستور العمل اجرایی موضوع ماده ۸۵ قانون در وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بشماره ۲۱۵۶۷ ، ۲۸/۶/۷۵ را تکثیر و در معرض رویت مودیان مالیاتی نصب نمایند .

درخواست اخذ کد اقتصادی شخص حقیقی

 • در خواست کتبی شخص
 • فتوکپی پروانه کسب
 • فتوکپی کامل صفحات شناسنامه
 • فیش پرداختی مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال به حساب ۵۲۳ خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی ایران
 • تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی (فرم نمونه)
 • عکس ۲*۳ متقاضی(سه قطعه )
 • فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری (در صورتی که قبلا کارت در یافت نموده باشد .)

پس ار تهیه مدارک فوق الذکر و تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و امضای آن ، نسبت به تحویل به حوزه مالیاتی مربوطه اقدام و ممیز مالیاتی پس از کنترل مدارک و ثبت در دفتر حوزه ، رسدی دریافت مدارک را صادر و تحویل مودی می نماید و مدارک به اداره نظارت و پیگیری تحویل و اداره مذکور پس از بررسی مدارک دریافتی ،آنها را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و اداره شماره اقتصادی ، ارسال و اداره مذکور پس از دریافت مدارک و بررسی آنها نسبت به صدور کارت شماره اقتصادی اقدام می نماید .

چنانچه پس از دریافت کارت کد اقتصادی تغییراتی در اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی حادث شود لازم است فرم نمونه را تکمیل و بهمراه مدارک مثبته به حوزه مربوطه یا اداره صادرکننده کارت تحویل داده شود تا نسبت به ثبت تغییرات و اصلاح کارت ، اقدام لازم به عمل آید.

درخواست اخذ کد اقتصادی شخص حقوقی

 • درخواست کتبی شرکت .
 • روزنامه رسمی که آگهی تاسیس شرکت در آن درج شده است .
 • فیش پرداختی مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال به حساب ۵۲۳ خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی ایران بابت صدور شماره اقتصادی .
 • فتوکپی شناسنامه از کلیه صفحات.
 • تنظیم فرم اطلاعات هویتی اشخصاص حقوقی (بشرح نمونه ).
 • فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری.
 • پس از تهیه کارت و تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی که بوسیله مدیر عامل یا وکیل قانونی تنظیم و به مهر شرکت ممهور و به حوزه مالیاتی مربوطه تسلیم و ممیز مالیاتی پس از کنترل مدارک آن را در دفتر حوزه ثبت و رسید صادره را تحویل مودی می نماید و سپس مدارک به اداره نظارت و پیگیری تحویل و اداره مذکور پس از بررسی مدارک را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی-اداره شماره اقتصادی تحویل و اداره فوق الذکر نسبت به صدور کارت شماره اقتصادی و تحویل به مودی اقدام می نماید .

چنانچه از دریافت کارت شماره اقتصادی تغییراتی در اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی حادث شود لازم است فرم مربوطه ، تکمیل و به همراه مدارک مثبته به حوزه مربوطه یا اداره صادر کننده کارت تحویل داده شود .

حوزه مالیاتی شمال

چگونگی اخذ کد اقتصادی حوزه مالیاتی شمال :

شرکتها پس از تکمیل فرم ثبت نام اخذ کد اقتصادی این حوزه با مدارک زیر که شامل :

 1. اصل مدارک ثبتی شرکت و روزنامه رسمی تاسیس شرکت
 2. پرداخت فیش حق تمبر ۲ در هزار سرمایه شرکت
 3. روزنامه نامه رسمی آخرین تغییرات
 4. گواهی امضای صاحبان امضاء مجاز در دفتر خانه
 5. کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت مدیره
 6. مهر شرکت
 7. اصل و کپی قبوض برق و تلفن محل شرکت
 8. اصل و کپی سند مالکیت و بنچاق (در صورت مالکیت)
 9. اجاره نامه محل به نام شرکت

به حوزه مالیاتی شمال مراجعه نموده و در خواست خود را ثبت می کنند از تاریخ ثبت درخواست متقاضی مدت ۱۵ تا ۳۰ روز طول خواهد کشید تا شماره کد اقتصادی صادر گردد . جهت مراجعه به حوزه مالیاتی شمال تهران باید به آدرس :

تهران – خیابان ولی عصر – جنب پارک ساعی خیابان ۳۲ – پلاک ۴

حوزه مالیاتی جنوب

متقاضیان دریافت کد اقتصادی در این حوزه می توانند بعد از تکمیل فرم ثبت نام با در دست داشتن مدارک زیر به حوزه مربوط مراجعه نموده و درخواست خود را ثبت کنند.

 1. اصل مدارک ثبتی شرکت و روزنامه رسمی تاسیس شرکت
 2. پرداخت فیش حق تمبر ۲ در هزار سرمایه شرکت
 3. روزنامه نامه رسمی آخرین تغییرات
 4. گواهی امضای صاحبان امضاء مجاز در دفتر خانه
 5. کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت مدیره
 6. مهر شرکت
 7. اصل و کپی قبوض برق و تلفن محل شرکت
 8. اصل و کپی سند مالکیت و بنچاق (در صورت مالکیت)
 9. اجاره نامه محل به نام شرکت

به حوزه مالیاتی جنوب مراجعه نموده و در خواست خود را ثبت می کنند از تاریخ ثبت درخواست متقاضی مدت ۱۵ تا ۳۰ روز طول خواهد کشید تا شماره کد اقتصادی صادر گردد . جهت مراجعه به حوزه مالیاتی جنوب تهران باید به آدرس زیر بروید :

تهران – ضلع شمال شرقی ترمینال جنوب- خیابان بخارایی- جنب مسجد قدس

حوزه مالیاتی غرب

چگونگی اخذ کد اقتصادی حوزه مالیاتی غرب :

 1. اصل مدارک ثبتی شرکت و روزنامه تاسیس شرکت (اساسنامه – شرکتنامه)
 2. اصل روزنامه آخرین تغییرات شرکت
 3. کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت مدیره
 4. اصل و کپی قبوض و برق و تلفن شرکت
 5. گواهی امضاء صاحبان امضاء در دفتر خانه
 6. پرداخت فیش حق تمبر (۲ در هزار سرمایه شرکت)
 7. مهر شرکت
 8. اصل و کپی سند مالکیت و بنچاق (در صورت مالکیت)
 9. اجاره نامه محل به نام شرکت

به حوزه مالیاتی غرب مراجعه نموده و در خواست خود را ثبت می کنند از تاریخ ثبت درخواست متقاضی مدت ۱۵ تا ۳۰ روز طول خواهد کشید تا شماره کد اقتصادی صادر گردد . جهت مراجعه به حوزه مالیاتی غرب تهران باید به آدرس زیر بروید :

تهران – شهرک غرب – فاز ۴ – انتهای خیابان درختی

حوزه مالیاتی شرق

چگونگی اخذ کد اقتصادی حوزه مالیاتی شرق:

 1. اصل مدارک ثبتی شرکت و روزنامه تاسیس شرکت (اساسنامه – شرکتنامه)
 2. اصل روزنامه آخرین تغییرات شرکت
 3. کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت مدیره
 4. اصل و کپی قبوض و برق و تلفن شرکت
 5. گواهی امضاء صاحبان امضاء در دفتر خانه
 6. پرداخت فیش حق تمبر (۲ در هزار سرمایه شرکت)
 7. مهر شرکت
 8. اصل و کپی سند مالکیت و بنچاق (در صورت مالکیت)
 9. اجاره نامه محل به نام شرکت

جهت مراجعه به حوزه مالیاتی شرق به آدرس :

تهران – خیابان آیت – بعد از چهارراه تلفن خونه – اول خیابان جویبار شرقی

چه اشخاصی مکلف به أخذ کد اقتصادی می باشند؟

۱- اشخاص حقیقی که در واردات و صادرات، تولید، توزیع مشغول فعالیت بوده و دارای مجوز فعالیت یا پروانه کسب از مراجع مربوطه بوده و برای کارهای خود، دارای محل تجاری هستند، مکلف به اخذ کد اقتصادی می باشند.

– مجوز فعالیت با توجه به فعالیت اقتصادی هر شرکت از طرف مرجع ذیصلاح تایید می شود و پروانه صادر می گردد.

– محل فعالیت تجاری از طرف مراجع قانونی و یا شهرداری به عنوان محل فعالیت شناخته شده و شخص با توجه به زمینه فعالیت خود که با مجوز و یا بی مجوز است، شروع به فعالیت می کند.

– برگه کد اقتصادی اشخاص حقیقی شامل عکس پرسنلی ۲ در ۳، نام و نام خانوادگی، نشانی محل فعالیت تجاری و شماره حوزه مالیاتی می باشد.

۲ – اشخاص حقوقی ای که در واردات و صادرات و توزیع مشغول به کار هستند، نیز مکلف به اخذ کد اقتصادی می باشند.

کد اقتصادی اشخاص حقوقی نیز مانند اشخاص حقیقی می باشد با این تفاوت که کد اقتصادی آن ها به صورت لیزری ثبت می شود و فاقد عکس است.

اشخاص غیر مکلف به أخذ کد اقتصادی:

•    اشخاص حقیقی که به فعالیت هنری می پردازند مانند: فیلمسازی، طراحی، نویسندگی، نقاشی، خطاطی، ترجمه کتاب و ویراستاری و غیره

•    فعالیت های تحقیقی و مشاوره ای مانند: مراکز آموزشی و یا اعضای هیئت علمی دانشگاه ها
•    فعالیت های پیمانکاری به شرط بالا نرفتن مبلغ دریافتی کل از پنجاه میلیون ریال
•    مساجد و تکایا

تخلفات کد اقتصادی:

 • استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی از کد اقتصادی سایر شرکت ها خلاف قوانین بوده و تعلق مالیاتی متوجه شخصی می گردد که کد اقتصادی به او تعلق دارد.
 • هرگونه جعل و تقلب و سوء استفاده از کد اقتصادی خلاف قوانین بوده و منجر به برخورد قانونی خواهد شد.
 • اگر فروشنده جهت درج کد اقتصادی مبلغ اضافه ای دریافت کند و یا کد اقتصادی خریدار درج نشود تخلف محسوب شده و شامل برخورد قانونی خواهد شد.
 • زمانی که فروشنده هنگام معامله از ارائه کد اقتصادی خود خودداری کند و شرط ارائه آن را پرداخت مبلغ بیشتری قرار دهد، خرید از او به شرط گزارش معامله و ندادن کد اقتصادی توسط فروشنده به اداره مالیاتی به صورت کتبی کمتر از یک ماه بلامانع است.

جرایم مربوط به تخلفات کد اقتصادی شامل چه مواردی می باشد؟

عدم رعایت قوانین مانند: خودداری از صدور صورت حساب، عدم درج کد اقتصادی و بی اعتنایی به دفاتر مالیاتی، طبق ماده ۸ قانون تعزیرات شامل جرایم زیر می شود :

 • بار اول ۲ برابر مبلغ معامله
 • بار دوم تعطیلی محل کسب و جلوگیری از فعالیت مربوطه به مدت ۳ ماه
 • بار سوم حبس از ۳ تا ۶ ماه برای شخص متخلف و همچنین برای اشخاص حقوقی شامل مدیر و مسئولان ذیربط

هزینه اخذ کد اقتصادی

هزینه اخذ کد اقتصادی و تشکیل پرونده مالیاتی شامل حق الوکاله و مالیات مستقیم می باشد . مالیات مستقیم همان ۲ در هزار سرمایه ثبت شرکت می باشد که در قانون مالیات جدید این عدد به نیم در هزار تقلیل پیدا کرده است .

از مالیات مستقیم در هنگام تشکیل پرونده می بایست پرداخت شود که در صورت عدم پرداخت تا یک ماه بعد از ثبت شرکت یا افزایش سرمایه مشمول جرمیه دیرکرد میگردد . میزان جریمه دو برابر اصل حق التمبر می باشد . این بدان معناست که اصل مالیات که همان نیم در هزار سرمایه شرکت می باشد ۲ برابر شده و به مبلغ نیم در هزار اضافه می گردد .

موسسه ثبت صدرا پیشرو در ارائه خدمات نوین ثبتی بدون هیچگونه پیش پرداختی تقاضای کد اقتصادی شما متقاضی محترم را در کوتاهترین زمان ممکن با کمترین هزینه به سرانجام می رساند. لازم به ذکر است هزینه اخذ کد اقتصادی بنا به حوزه های مالیاتی مختلف متغییر است که در صورت اطلاع از هزینه اخذ کد اقتصادی حتما با کارشناسان موسسه ثبت صدرا در تماس باشید .

 

5/5 - (1 امتیاز)
برای دریافت مشاوره با ما در تماس باشید
شما می توانید برای دریافت مشاوره انواع خدمات ثبتی با کارشناسان ثبت صدرا در ارتباط باشید و با دریافت مشاوره ، بهترین مسیر تجربه ثبتی را دریافت نمایید. ما به شما این قول را می دهیم که در کوتاه ترین زمان و با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت خدمات شما را انجام دهیم .
09127773762

سوال از شما پاسخ از ما